Séimhiú agus urú / Treigladau

Dim treigladSéimhiúUrúAnadliad caledYchwanegiad T
PPh / phbP / bp
CCh / chgC / gc
TTh / thdT / dt
BBh / bhmB / mb
GGh / ghnG / ng
DDh / dhnD / nd
FFh / fhbhF / bhf
MMh / mh
SSh / shtS / ts
(Llafariaid)nA / n-ahA / hatA / t-a

Beth sy'n achosi séimhiú

Mae an (y) yn treiglo enwau benywaidd unigol yn y cyflwr enwol.

Mae enwau benywaidd unigol yn treiglo'r ansoddeiriau sy'n dod ar eu hôl.

Mae rhai o ragenwau'n achosi séimhiú: mo (fy), do (dy), ac a (ei gwrywaidd).

Rhai o niferau: aon (un), (dau), trí (tri), ceathair (pedwar), cúig (pump), a (chwech).

Y geiryn galwedig a.

Rhai o arddodiaid: do (i), don (i'r), de (oddi ar/o), den (o'r), faoi (dan, am), mar (fel, oherwydd), ó (o), roimh (o flaen), trí (trwy), um (am), ar (ar).

Beth sy'n achosi urú

Mae rhai o ragenwau'n achosi urú: ár (ein), bhur (eich), ac a (eu).

Rhai o niferau: seacht (saith), ocht (wyth), naoi (naw), a deich (deg).

Rhai o arddodiaid: i (mewn/yn), sa (yn y), ar an (ar y), leis an (gyda'r), tríd an (trwy'r), faoin (am y/dan y), ón (o'r).

Beth sy'n achosi anadliad caled

A (ei benywaidd).

Beth sy'n achosi ychwanegiad T

Mae an (y) yn achosi enwau benywaidd unigol sy'n cychwyn gyda S yn y cyflwr enwol yn dod yn tS os odi'r S yn dod o'r blaen llafariaid, L, N, neu R.

Mae enwau gyrywaidd sy'n cychwyn gyda llafariaid yn y cyflwr enwol yn cael T ar ôl an.