Amdanaf i / About

🌐 CY / EN / GA / BR / KW / SCO / EO / IT


Cymraeg

Fy ieithoedd: Saesneg (C2), Cymraeg (B2), Gwyddeleg (A1), Cernyweg (A1), Llydaweg (A1), Esperanto (A1), Eidaleg (A1), Scoteg (??)

S. Murchadh M.G. odw i (ond fi'n defnyddio'r enwe TwitchCoded a Saint ar-lein). Fi'n ddau ddeg un oed, fi'n dod o Gymru, ac ar hyn o bryd, fi'n 'neud gradd israddedig Astudiaethe Celtaidd. Fi'n dysgu Cymraeg ers pan o'n i'n dri oed yn yr ysgol, er es i i ysgolion cyfrwng Saesneg. Albanes odi fy mam, Gwyddeles odi fy mam-gu, a Chernywiad odi fy nhad, felly ces i fy magu 'da thipyn o Gernyweg, Gwyddeleg, a Scoteg hefyd. 'Nes i dipyn o Ffrangeg a Sbaeneg yn yr ysgol, ond do'dd dim llawer o ddiddordeb 'da fi mewn dysgu ieithoedd tan i fi'n dri deg oed a darganfyddes i Esperanto ar Duolingo. Hefyd, dechreues i ddefnyddio Duolingo i helpu fi 'da Chymraeg pan o'n i'n neud TGAU, a dechreues i ddwlu ar ddysgu Cymraeg mwy nag o'n i erioed wedi mwynhau hi o'r blân yn yr ysgol.

Tyfodd fy niddordeb mewn Cymraeg yn fawr yn ystod fy Levele A, a phenderfynes i 'neud cais am gwrs Astudiaethe Celtaidd, er gwaetha' o'n i isie 'neud gradd cerddoriaeth ers blynyddoedd. Ar hyn o bryd, fi yn f'ail flynedd, yn astudio Cymraeg a Gwyddeleg yn benna', ac hefyd tipyn o Eidaleg achos bo' fi'n hoffi opra'n fawr. Hefyd 'nes i dipyn o Lydaweg yn fy mlwyddyn gynta', a gobîthio bydda i'n 'neud Hen Wyddeleg y blwyddyn nesa'. Ma' diddordeb arbennig 'da fi mewn diaspora Celtaidd, oherwydd hanes fy nheulu fy hun, ac hefyd adfywio ieithoedd (yn enwedig Cernyweg), thafodieithoedd Saesneg sy'n câl eu siarad yng ngwledydd Celtaidd, tafodieithoedd ieithoedd Celtaidd, ac ieithoedd (lleiafrifol) yn gyffredinol.

Hefyd ma' diddordeb 'da fi mewn Gaeleg yr Alban, Manaweg, Gwyddeleg Modern Cynnar, Cymraeg Canol, Iaith Arwyddion Prydain, Galo, Ffrisieg, Tsieinëeg Mandarin, Slofaceg, Wcreineg, Siapaneg, a Ffinneg.


English

My languages: English (C2), Welsh (B2), Irish (A1), Cornish (A1), Breton (A1), Esperanto (A1), Italian (A1), Scots (??)

I'm S. Murchadh M.G. (although I use the names TwitchCoded and Saint online). I'm a twenty-one-year-old from Wales, currently doing a Celtic Studies undergraduate degree. I've been learning Welsh since I was three in school, although I went to English-medium schools. My mam is Irish-Scots and my dad is Cornish, so I grew up with a bit of Cornish, Irish, and Scots as well. I did a bit of French and Spanish at school, however I didn't have much of an interest in languages until I was thirteen and discovered Esperanto on Duolingo. I also started using Duolingo to help me with my Welsh when I was doing my GSCEs, and I started to love learning Welsh more than I had ever enjoyed it before in school.

My love for learning Welsh grew a lot during my A Levels, and, although I had wanted to do a degree in music for years, I decided to apply for a Celtic Studies course. I'm currently in my second year at university, mainly studying Welsh and Irish, along with a bit of Italian because I really like opera. I also learned a bit of Breton in my first year, and I'm hoping to do Old Irish next year. I'm especially interested in Celtic diaspora, due to my own family history, as well as language revival (especially with Cornish), the dialects of English spoken in Celtic nations, dialects of Celtic languages, and (minority) languages in general.

I'm also interested in Scottish Gaelic, Manx, Early Modern Irish, Middle Welsh, British Sign Language, Gallo, Frisian, Mandarin Chinese, Slovak, Ukrainian, Japanese, and Finnish.


Gaeilge

Mo theangacha: Béarla (C2), Breatnais (B2), Gaeilge (A1), Coirnis (A1), Briotáinis (A1), Esperanto (A1), Iodáilis (A1), Albainis (??)

Is mise S. Murchadh M.G. (ach úsáidím na ainmneacha TwitchCoded nó Saint ar líne). Tá mé bliain is fiche d'aois, is Breatnach mé, agus tá mé ag déanamh céim bhaitsiléara sa Léann Ceilteach san ollscoil, agus tá mé sa dara bliain faoi láthair. Tá mé ag déanamh Breatnais ó bhí mé trí bliana d'aois, ach chuaigh mé go dtí scoileanna Béarla. Is Albanach mo mháthair, is Éireannach mo sheanmháthair, agus is Cornach m'athair, mar sin tá beagán Coirnise, Gaeilge, agus Albainise agam.

D'fhoghlaim mé beagán Briotáinise sa chéad bliain, agus iarraim mé foghlaim Sean-Ghaeilge an bhliain seo chugainn.


Brezhoneg

Ma yezhoù: saozneg (C2), kembraeg (B2), iwerzhoneg (A1), kerneveureg (A1), brezhoneg (A1), esperanto (A1), italianeg (A1), skoteg (??)

Me eo S. Murchadh M.G. (met, an anvioù TwitchCoded pe Saint a implijan war internet). Unan-warn-ugent vloaz 'm eus, deus Bro-Gembre on, ha bremañ me zo o studiañ Studioù Keltiek er skol-veur. Me zo o zeskiñ kembraeg abaoe a raen tri bloaz, met da skolioù saoznek aet on. Skosadez eo ma mamm, Iwerzhonaez eo ma mamm-gozh, ha Kerneveurad eo ma zad, ha goût a ran un tamm bihan eus kerneveureg, iwerzhoneg, ha skoteg.

Desket 'm eus Brezhoneg un tamm bihan e ma vloaz kentañ er skol-veur.


Kernewek

Ma yethow: Sowsnek (C2), Kembrek (B2), Iwerdhonek (A1), Kernewek (A1), Bretonek (A1), Esperanto (A1), Italek (A1), Skotek (??)

S. Murchadh M.G. ov vy (po TwitchCoded po Saint, warlinen). My a dheu a-dhyworth Kembra, hag yth esov vy owth assaya dyski Kernewek. Studhyer Studhyansow Keltek ov vy y'n bennskol.


Scots

Ma leids: English (C2), Welsh (B2), Irish (A1), Cornish (A1), Esperanto (A1), Breton (A1), Italian (A1), Scots (??)

A forstaw a bit o the Scots leid.


Esperanto

Miaj lingvoj: l'angla (C2), la kimra (B2), l'irlanda (A1), la kornvala (A1), la bretona (A1), esperanto (A1), l'itala (A1), la skota malaltebenaĵa (??)

Mi estas S. Murchadh M.G. (sed mi ordinare uzas la nomojn TwitchCoded kaj Saint en interreto). Mi aĝas dudek unu jarojn, mi venas el Kimrio, kaj mi estas en universitato, faras bakalaŭron en Studoj Keltaj. Mi komencis lerni la kimran lingvon en lernejo, kiam mi havis tri jarojn, kvankam mi iris al lernejoj anglalingvaj. Mia patrino estas irlandaskotino kaj mia patro estas kornvalano, kaj mi kreskis paroli iomete la kornvala, l'irlanda, kaj la skota malaltebenaĵa ankaŭ. Mi faris iomete la franca kaj la hispana en lernejo, kvankam, mi ne ŝatis lerni lingvojn ĝis mi trovis esperanton sur Duolingo, kiam mi havis dek tri jarojn. Mi ankaŭ komencis uzi Duolingo por helpi pliboniĝi mian kimran, kiam mi estis faranta miajn ekzamenojn en lernejo, kaj mi komencis ŝati lerni lingvojn pli ol antaŭ en lernejo.

Mia amo de lingvoj kreskis, kiam mi estis en kolegio, kaj mi decidis fari kurson Studajn Keltajn, malgraŭ mi volis fari bakalaŭron en muziko ekde jaroj. Nunmomente, mi estas en mia dua jaro en universitato, faras la kimran kaj l'irlandan plimulte, kaj ankaŭ l'italian iomete, ĉar mi multe ŝatas operojn. Mi ankaŭ lernis la bretonan iomete en mia jaro unua en universitato, kaj mi volas lerni la malnovirlandan venontajare. Mi havas intereson grandan pri diasporo kelta, kaŭze de la historio de mia familio, kaj ankaŭ pri revivigo de lingvoj (precipe la kornvala), dialektoj de l'angla ke estas parolataj en landoj keltaj, dialektoj de lingvoj keltaj, kaj lingvoj (minoritataj) ĝenerale.

Mi ankaŭ havas intereson pri la skotgaelan, la manksa, la fruamodernirlanda, la mezakimra, la brita signolingvo, la galoa, la frisia, la ĉina mandarena, la slovaka, l'ukraina, la japana, kaj la finna.


Italiano

Le mie lingue: l'inglese (C2), il gallese (B2), l'irlandese (A1), il cornovagliese (A1), il bretone (A1), l'esperanto (A1), l'italiano (A1), il scozzese delle Lowlands (??)

Mi chiamo S. Murchadh M.G. (ma uso TwitchCoded o Saint su internet). Ho ventuno anni, sono di Galles, e studio Studi Celtici all'università. Imparo il gallese da quando avevo tre anni a scuola, benché andavo a scuole di lingua inglese. Mia madre è scozzese, mia nonna è irelandese, e mio padre è cornovagliese, dunque so un po' del cornovagliese, l'irlandese, e il scozzese delle Lowlands. Ho anche imparato un po' del francese e il spagnolo in scuola, benché non mi interessavo di lingue fino avevo tredici anni e ho trovato esperanto su Duolingo. Anche ho cominciato usare Duolingo da aiutare col gallese quando facevo i miei esami, e cominciavo amare impare il gallese più che mai.

Il gallese è una delle materie che ho studiato per la maturità, e la mia passione di impare il gallese si rafforzava. Ho deciso di studiare Studi Celtici, benché volevo fare la musica all'università per anni. Sono uno studente del secondo anno all'università al momento, e studio il gallese e l'irlandese per lo più, anche studio un po' dell'italiano perché amo l'opera. Ho imparato anche un po' del bretone al primo anno, e voglio imparare l'irlandese antico l'anno prossimo. Mi interesso molto della diaspora celtica a causa della storia della mia famiglia, anche risveglio di lingue (particolarmente col cornvagliese), i dialetti di inglese in paesi celtici, i dialetti di lingue celtice, e lingue (minoritarie) generalmente.

Mi interesso anche del gaelico scozzese, il manx, il primo irlandese moderno, il gallese medio, la lingua dei segni britannica, il gallo, il frisone, il cinese mandarino, il slovacco, l'ucraino, il giapponese, e il finlandese.